9. dec, 2016

Wilders en de NSB'er Rost van Tonningen

Hadden de leden en de voorzitter van de Tweede Kamer Wilders kunnen tegen houden met zijn uitspraken? Het antwoord is ja en daarvoor hoeven we alleen maar 77 jaar terug te gaan, naar het jaar 1939. Toen heeft de kamervoorzitter de NSB’er Rost van Tonningen enkele malen het woord ontnomen, toen hij zich onwelvoeglijk uitliet. De huidige kamervoorzitters hebben dat nooit gedaan, terwijl zij daartoe wel het recht hadden. De vergelijking met de zaak van 1939 dringt zich op. Dat zat zo:

 

In dat jaar diende de zogenaamde Zaak van Oss waarbij het de vraag was of de marechaussee bij een onderzoek haar boekje te buiten was gegaan. Omstreeks 1938 bracht het onderzoek van deze brigade enkele zedenschandalen in de 'betere' milieus aan het licht: van een Joods ondernemer, die seksuele relaties met zijn vrouwelijk personeel had onderhouden; van enkele priesters die beticht werden respectievelijk van omgang met een vrouw en homoseksuele relaties met enkele knapen. Er viel op die aantijgingen wel iets aan te merken. De omgang met een vrouw was priesters niet door de wet verboden en de homoseksuele relaties dateerden van jaren her. De minister van Justitie deed de zaak dus af, maar Rost wilde de minister interpelleren maar dat stond de kamervoorzitter niet toe. de Kamer wees dat verzoek af, maar Rost van Tonningen dreinde gewoon door en nam daarbij woorden in de mond die de kamervoorzitter niet accepteerde. Die werden geschrapt en we zullen dus nooit weten wat hij zei. De actie van Rost was overigens een zorgvuldig geplande provocatie en dat zijn we inmiddels van Wilders wel gewend. De voorzitter liet de woorden van Rost van Tonningen schrappen en ontnam hem het woord.

 

Dat hadden de huidige voorzitters ook kunnen doen. Woorden als de kopvoddentax, het nepparlement en knettergek die in ’s lands vergaderzalen zijn gebezigd, getuigen niet van enkel respect voor de kamer. Maar de voorzitters grepen niet in en hebben dat nu aan de rechter over gelaten. De discussie over wat wel en niet toelaatbaar is om te zeggen, had ook in het parlement gehouden kunnen worden. Er is nog een overeenkomst tussen de NSB’er Rost van Tonningen en Wilders. Ze beledigden beide een ras. De geschiedenis leert, wat daarvan komt.