6. sep, 2015

Half miljoen vluchtelingen naar Nederland

Ons land zou minimaal een half miljoen vluchtelingen uit het Midden Oosten moeten opnemen. Al was het maar uit historisch besef. De meeste vluchtelingen die hier komen gaan als de oorlogen zijn afgelopen toch weer weg, dat bewijst de geschiedenis. Om tot dit besef te komen hebben we geen dood jongetje op een strand nodig. We hoeven alleen maar te kijken naar ons gastvrije verleden.

 

Wie ooit in landen in het Midden-Oosten is geweest kan zich enigszins voorstellen dat niemand daar zit te wachten om naar Europa te gaan. Het is nogal wat om huis, haard, je familie en je hele leven achter te laten. Het gaat daar om gesloten gemeenschappen, waar de familie samenbindend is en gastvrijheid en saamhorigheid spreekwoordelijk. Afgezien van wat klaplopers die naar Europa komen om hun fortuin te maken, vind ik dat we gastvrij moeten zijn voor vluchtelingen uit die streken. Dit naar aanleiding van een zielige gekissebis van onze regering of we nu 8000 of nog meer vluchtelingen moeten opnemen. Dat moeten we gewoon doen, want we hebben zowel de ruimte als het geld er voor.

 

Gevolgen

Eigenlijk zijn we in Europa terecht gekomen in de derde wereldoorlog, die ditmaal in het Midden-Oosten woedt. Bij ons in Europa wordt er geen schot gelost, maar we zijn wel betrokken en deels veroorzaker van wat daar gebeurt. Dictators als Kadaffie, Saddam Hoesein en Assad zijn geen koorknapen, maar ze zorgden wel voor stabiliteit in de regio. Ingrijpen van Amerika en Europa hebben de zaak weinig goed gedaan en nu zitten we met de gebakken peren die we zowel geplukt als bereid hebben. Anders dan in de eerste wereldoorlog is ons land niet neutraal: we zijn deelnemer. Daar ben ik op zich niet tegen… dat we dat doen is een democratisch besluit dat nu eenmaal is genomen door de volksvertegenwoordigers waarop we hebben gestemd. Maar dan moet ons land ook voor de gevolgen niet weglopen.

 

Harderwijk: Meer vluchtelingen dan inwoners

Ik neem u mee naar een eeuw geleden, toen de eerste wereldoorlog uitbrak. Nederland was neutraal. België was dat niet en werd dan ook prompt onder de voet gelopen door de Duitsers, die zowel onder de burgerbevolking als de militairen flink hebben  huisgehouden. In die tijd kwamen er – u leest het goed – 1 miljoen Belgen naar Nederland, zowel militairen als burgers. Alleen al in Harderwijk waren er 15000 militaire en hun gevolg. Velen daarvan kwamen uit mijn woonplaats Leuven, dat door de Duitsers bijna volledig werd platgegooid. Harderwijk telde toen 7500 inwoners. Heel Nederland 6 miljoen inwoners. Dat was dus meer dan 15% van de Nederlandse bevolking. Met andere woorden: toen waren er  in Haarderwijk meer vluchtelingen dan inwoners.

 

Goede wil

In Harderwijk werden de vluchtelingen zelfs een economische factor. Toen men het kamp wilde sluiten, verzette de middenstand zich daar tegen, reden waarom het er tot het einde van de 1e wereldoorlog is gebleven. Het merendeel van de Belgen is teruggegaan naar het vaderland toen de oorlog was afgelopen, op een pak-weg 200 na die in die tijd zijn overleden. Ze liggen er in Harderwijk nog op het kerkhof.

 

Kortom: niemand maakt mij wijs dat ons land te klein is om zoveel vluchtelingen op te vangen. Waarom het gaat is: goede wil. Dat ontbreekt er aan.