4. mrt, 2014

Storytelling. Wat is uw verhaal?

Plotseling kwam het op in de communicatiebranche: storytelling. Dat wordt de nieuwe communicatiemode voor de komende jaren. Steeds meer tekstschrijvers en communicatiemensen adviseren hun klant daar iets aan te doen. Dat is ook logisch. Veel bedrijven zijn tot op de graad gefileerd om te overleven. Dan is de sjeu er af. Nu de economie weer wat aantrekt, likken ondernemers hun wonden en kijken weer naar de toekomst. Ze willen hun nieuwe verhaal vertellen. Hoe ze hun merk zien, hun toekomst, hun positionering, etc.

 

Geschiedenis

Ieder bedrijf heeft zijn geschiedenis die mogelijk relevant kan zijn voor de bouw van het merk in de toekomst. Er is iets voor te zeggen. Want bij veel bedrijven circuleren heel veel verschillende verhalen, feiten, cijfers en toekomststrategieën die op klanten worden afgevuurd. Wat belangrijk is voor een bedrijf en een merk is, dat de verhalenvertellers wel hetzelfde verhaal vertellen. Dat komt de sterkte van het merk ten goede. Het biedt houvast aan de positionering van de organisatie en de wijze waarop deze naar buiten treedt.

 

Aangedikt

Verhalenvertellers zijn er zolang de wereld bestaat. In de middeleeuwen waren er zelfs rondtrekkende sprookjesvertellers die de meute ademloos naar hun meestal zeer aangedikte verhalen deden luisteren. Hertogen en hoogwaardigheidsbekleders huurden ze zelfs in als geschiedschrijvers, die meestal de roemruchte verhalen nog een beetje aandikten. Ten faveure van hun opdrachtgevers. Zoals de geschiedschrijver Flavius Josephus die in het nieuwtestamentische tijdperk leefde. Hij werd betaald door de Keizer van Rome en dat kleurt ook zijn geschiedschrijving.

 

Principe

Vandaag de dag is het niet anders… alleen de communicatiemiddelen zijn veranderd. Het principe is hetzelfde. De sprookjes van Bomans zijn weergaloos. Ook bedrijven hebben hun mooie sprookjes die ze graag aan hun toehoorders vertellen. Maar dan moet het wel om één versie gaan, die iedereen vertelt. Het gevaar hierbij is dat veel bedrijfsverhalen multi-interpretabel zijn. Daarom doen organisaties er goed aan de context aan te geven. Die maakt het vervolgens mogelijk om het de companystory te vertalen in hapklare communicatieconcepten en dito modaliteiten. In print, film, web, DM, noem maar op.

 

Pensionado’s

Eén van de eerste klanten bij Broad die met échte storytelling begon was een bedrijf in het Oosten van het land, waar aan de lopende band pensionado’s het bedrijf verlieten. Met hen zou ook de oorsprong van het bedrijf verloren zijn gegaan, als het management niet had ingegrepen. Voor deze mensen het bedrijf verlieten, spraken ze met een journalist van Broad, die hun verhalen optekende. Zo werd de context van het bedrijf vastgelegd. Jongeren die hun plaats innamen, lazen die prachtige verhalen met bewonderend genoegen. De epistels zijn later gebruikt om daar een krachtige positionering uit te destilleren, waar deze onderneming miljoenen aan heeft verdiend. Wie het verleden kent, kan het toekomstverhaal moeiteloos opschrijven, er naar handelen en verdienen. Tijd om uw verhaal eens op te schrijven. Da’s niet makkelijk. Maar daar heb je schrijvers voor…  Ik ken er nog wel een…